/ Мэдээ мэдээлэл / Цаг үе үйл явдал / ЗӨРЧЛИЙН ОНООГОО ИНГЭЖ ШАЛГААРАЙ

ЗӨРЧЛИЙН ОНООГОО ИНГЭЖ ШАЛГААРАЙ

   Энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар улсын хэмжээнд зөрчил гаргасан 138688 жолоочийн оноо хасагдаж, 1046 жолоочийн зөрчлийн оноо дууссан гэсэн мэдээлэл гарах болсон.

   Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 8.3-т “Замын хөдөлгөөн зохицуулах, хянан шалгах болон бэлэн бус хэлбэрээр торгууль оногдуулах, зөрчлийн бүртгэлийн оноо тооцох журмыг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална” гэж заасны дагуу Хууль зүйн сайдын 2015 оны наймдугаар сарын 28-ны өдрийн А-187 тоот Жолооч нарын зөрчлийн оноо тооцох журам батлагдан гарсан билээ. Энэ хүрээнд Замын цадаагийн газар “Жолоочийн зөрчлийн бүртгэлийн оноо тооцох журам”-ыг баримтлан ажиллаж байгаа юм.

 

   Жолооч замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалтай холбоотой хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандарт зөрчсөн үйлдэлд нийгэмд учирч болзошгүй хор, уршгаас шалтгаалан зөрчлийн 1-5 оноо хүртэл хасна гэж тус журманд орсон байдаг. Мөн тус журманд жолооч бүр арван оноотой байх бөгөөд ямар зөрчил гаргасан гэдгээсээ шалтгаалан дараахь 17 тохиолдолд оноо хасагдана.

 

1. Тухайн тээврийн хэрэгслийн ангилалд тохирох үнэмлэхгүй үедээ (жолоодлогын дадлага хийхээс бусад тохиолдолд) тээврийн хэрэгсэл жолоодсон жолооч - 2 оноо.

2. Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхгүй этгээдэд тээврийн хэрэгслийн жолоог шилжүүлсэн жолооч - 1 оноо.

3. Согтууруулах ундаа, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэсэн этгээдэд тээврийн хэрэгслийн жолоог шилжүүлсэн жолооч - 2 оноо.

4. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж чадахааргүй өвчтэй буюу ядарсан үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон, мөн уг этгээдэд тээврийн хэрэгслийн жолоог шилжүүлсэн жолооч - 1 оноо.

5. Улсын бүртгэлийн дугааргүй, тогтоосон хугацаанд дугаараа аваагүй буюу дугаараа нуун далдалсан тээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцсон жолооч - 2 оноо.

6. Механикжсан тээврийн хэрэгслийн ажлын тоормосны систем, жолооны механизм ажиллахгүй, чиргүүлийн холбоос (чиргүүлтэй үед) эвдэрсэн, харанхуй буюу үзэгдэх орчин хязгаарлагдмал үед гадна талын гэрэлтүүлэх хэрэгсэл нь бүрэн бус тээврийн хэрэгсэл жолоодож замын хөдөлгөөнд оролцсон жолооч - 2 оноо.

7. Тээврийн хэрэгсэлд тусгай дуут болон гэрлэн дохио тавьж, ашиглахтай холбоотой хууль, тогтоомж зөрчсөн жолооч - 3 оноо.

8. Зам тээврийн осолд холбогдсон жолооч Замын хөдөлгөөний дүрэмд заасан үүргээ биелүүлээгүй жолооч - 2 оноо.

9. Замын хөдөлгөөнд оролцохдоо хамгаалах бүс, хамгаалах малгай хэрэглээгүй жолооч- 1 оноо.

10. Гэрлэн дохио болон цагдаагийн алба хаагчийн хориглосон дохиог зөрчин замын хөдөлгөөнд оролцсон жолооч - 1оноо.

11. Замын хөдөлгөөний дүрэмд заасан тээврийн хэрэгслийн хурдыг зөвшөөрөгдсөн дээд хязгаараас тавь хүртэл хувиар хэтрүүлсэн тохиолдолд - 2 оноо.

12. Замын хөдөлгөөний дүрэмд зааснаар гүйцэж түрүүлэхийг хориглосон газарт гүйцэж түрүүлэх үйлдэл хийсэн жолооч - 2 оноо;

13. Давуу эрх бүхий явган зорчигчид зам тавьж өгөөгүй жолооч - 2 оноо;

14. Төмөр замын гарам нэвтрэх журам зөрчсөн жолооч - 3 оноо;

15.Тууш замын хөдөлгөөний журам зөрчсөн жолооч - 1 оноо;

16. Хүн ба ачаа тээвэрлэх журам зөрчсөн жолооч - 1 оноо.

17. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалтай холбоотой хууль тогтоомжийг зөрчснөөс зам тээврийн осол үйлдсэн болох нь эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны хуульд нийцүүлэн гаргасан шийдвэрээр тогтоогдсон тохиолдолд -5 оноо тус тус хасагдах аж.

 

   Зөрчлийн бүртгэлийн оноо хасагдсанаас хойш нэг жилийн хугацаанд дахин замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж зөрчөөгүй жолоочийн хамгийн сүүлд хасагдсан оноог сэргээж, мөн зөрчил гаргалгүй хоёр жил өнгөрсөн тохиолдолд зөрчлийн арван оноог сэргээж урамшуулах юм байна. Жолоочийн зөрчлийн оноо дууссан буюу эрх хасагдсан, хуулийн дагуу ногдуулсан торгуулийг заагдсан хугацаанд сайн дураараа төлөөгүй жолоочид энэхүү журмын урамшуулал хамаарахгүй гэнэ. Шинээр жолоодох эрхийн үнэмлэх авсан жолооч (үнэмлэх нөхөж, сольж авах, ангилал ахиулахаас бусад) зөрчлийн оноо дууссан болон эрх хасагдсан жолооч зохих журмын дагуу сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцсэн тохиолдолд зөрчлийн арван оноо олгох юм.

   Зөрчлийн бүртгэлийн оноог хасуулсан жолооч Цагдаагийн ерөнхий газрын харьяа Лицензийн төвд хүсэлт гаргаж, зохих журмын дагуу сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцсэн тохиолдолд зөрчлийн бүртгэлийн арван оноог сэргээнэ гэв.

   Жолооч нар зөрчлийн оноогоо http://service.police.gov.mn/checkDriver хаягаар орж шалгах боломжтой.

Одоогийн байдлаар 503 жолооч заавар журмын дагуу эрхээ сэргээлгэсэн гэж Замын цагдаагийн газраас мэдээллээ. Мөн “Жолоочийн оноо тооцох журам”-ын 3.1-т заасны дагуу 30636 жолоочид онооны урамшуулал олгогдсон байна.

Нийслэлийн хэмжээнд эхний долоон сарын байдлаар ослын шинжтэй 50392 дуудлага хүлээн авч шалгасан гэнэ. Үүнээс зам тээврийн осол 21336 бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс хоёр хувиар буурсан байна.  Зам тээврийн ослын улмаас 2108 хүн хүнд, хөнгөн байдлаар гэмтэж, 51 хүний амь нас хохирсон гэж мэдээлэв. Иймээс жолооч нарыг замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцож, дүрэм журмыг сайтар биелүүлэхийг санууллаа.

Эх сурвалж ӨДРИЙН СОНИН

Б.УРАНЧИМЭГ

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна