/ Хууль эрх зүй / Нийтлэг журам / БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ГАДНА ОРЧНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЗОРИЛГООР АШИГЛАЖ БАЙГАА ДҮРС БИЧЛЭГИЙН ТЕХНИК, ХЭРЭГСЛИЙГ ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СҮЛЖЭЭНД ХОЛБОХ ЖУРАМ

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ГАДНА ОРЧНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЗОРИЛГООР АШИГЛАЖ БАЙГАА ДҮРС БИЧЛЭГИЙН ТЕХНИК, ХЭРЭГСЛИЙГ ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СҮЛЖЭЭНД ХОЛБОХ ЖУРАМ

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна