/ Шилэн данс / Төсөв гүйцэтгэл / ЦЕГ-ЫН ЦАГДААГИЙН ГЭРЭЭТ ХАМГААЛАЛТЫН 2016 ОНЫ 12-Р САРЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

ЦЕГ-ЫН ЦАГДААГИЙН ГЭРЭЭТ ХАМГААЛАЛТЫН 2016 ОНЫ 12-Р САРЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Статистик мэдээ
  • 2017 оны 5 дугаар сар
    Гомдол мэдээлэл: 31733
    Гэмт хэрэг: 2267
    Захиргааны зөрчил: 134064
    Согтуугаар саатуулагдсан: 7780
  • 2017 оны 4 дүгээр сар
    Гомдол мэдээлэл: 25532
    Гэмт хэрэг: 2151
    Захиргааны зөрчил: 134071
    Согтуугаар саатуулагдсан: 7601
  • 2017 оны 3 дугаар сар
    Гомдол мэдээлэл: 39612
    Гэмт хэрэг: 2222
    Захиргааны зөрчил: 118158
    Согтуугаар саатуулагдсан: 8905
  • 2017 оны 2 дугаар сар
    Гомдол мэдээлэл: 34784
    Гэмт хэрэг: 2079
    Захиргааны зөрчил: 102207
    Согтуугаар саатуулагдсан: 6568
  • 2017 оны 1 дүгээр сар
    Гомдол мэдээлэл: 45607
    Гэмт хэрэг: 2773
    Захиргааны зөрчил: 121481
    Согтуугаар саатуулагдсан: 7508
Эрэн сурвалжилж байна