/ Шилэн данс / Бусад / ЦЕГ-ЫН 2015 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН БОЛОН ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АУДИТЫН ЗӨВЛӨМЖИЙН БИЕЛЭЛТ

ЦЕГ-ЫН 2015 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН БОЛОН ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АУДИТЫН ЗӨВЛӨМЖИЙН БИЕЛЭЛТ

Цагдаагийн ерөнхий газрын 2015 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан болон харьяа байгууллагуудын 2015 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын шалгалтаар  өгөгдсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар тодорхой ажлуудыг зохион байгуулж, биелэлтийг тооцож ажилласнаар зөвлөмж 97,9 %, төлбөрийн акт 100 %, албан шаардлага 97,5 %-ийн биелэлттэй байна.  

Дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ үү.

Статистик мэдээ
 • 2017 оны 4 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 25532
  Гэмт хэрэг: 2151
  Захиргааны зөрчил: 134071
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7601
 • 2017 оны 3 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 39612
  Гэмт хэрэг: 2222
  Захиргааны зөрчил: 118158
  Согтуугаар саатуулагдсан: 8905
 • 2017 оны 2 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 34784
  Гэмт хэрэг: 2079
  Захиргааны зөрчил: 102207
  Согтуугаар саатуулагдсан: 6568
 • 2017 оны 1 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 45607
  Гэмт хэрэг: 2773
  Захиргааны зөрчил: 121481
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7508
 • 2016 оны 12 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 44333
  Гэмт хэрэг: 2072
  Захиргааны зөрчил: 93549
  Согтуугаар саатуулагдсан: 8342
Эрэн сурвалжилж байна