/ Шилэн данс / Бусад / ЦЕГ-ЫН 2015 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ЗӨВЛӨМЖИЙН МӨРӨӨР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЙЛАН

ЦЕГ-ЫН 2015 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ЗӨВЛӨМЖИЙН МӨРӨӨР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Цагдаагийн ерөнхий газрын 2015 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан болон харьяа байгууллагуудын 2015 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын шалгалтаар  өгөгдсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар тодорхой ажлуудыг зохион байгуулж, биелэлтийг тооцож ажилласнаар зөвлөмж 97,9 %, төлбөрийн акт 100 %, албан шаардлага 97,5 %-ийн биелэлттэй байна.  

Дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ үү.

Статистик мэдээ
 • 2016 оны 12 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 44333
  Гэмт хэрэг: 2072
  Захиргааны зөрчил: 93549
  Согтуугаар саатуулагдсан: 8342
 • 2016 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 41378
  Гэмт хэрэг: 2243
  Захиргааны зөрчил: 94916
  Согтуугаар саатуулагдсан: 6820
 • 2016 оны 11 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 41325
  Гэмт хэрэг: 2485
  Захиргааны зөрчил: 93857
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7248
 • 2016 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 40807
  Гэмт хэрэг: 2329
  Захиргааны зөрчил: 111531
  Согтуугаар саатуулагдсан: 6732
 • 2016 оны 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл 37222
  Гэмт хэрэг 2317
  Захиргааны зөрчил 98719
  Согтуугаар саатуулагсдан хүн 5696
Эрэн сурвалжилж байна