/ Бидний тухай / ЦЕГ-ын удирдлагууд / ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭД ДАРГА, ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА М.ЛУВСАНДОРЖИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭД ДАРГА, ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА М.ЛУВСАНДОРЖИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭД ДАРГА, ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА М.ЛУВСАНДОРЖИЙН

ТАНИЛЦУУЛГА

 Цагдаагийн хурандаа  Магнайдоржийн ЛУВСАНДОРЖ нь  Улаанбаатар хотод төрсөн.

                 Мэргэжил: Команд-тактикийн офицер, автотехникийн инженер, эрх зүйч

 1996-1997 Цэргийн их сургуулийн Инженер техникийн тэнхимд багш

 1997-2000   Замын цагдаагийн газрын Мэргэжлийн комиссийн гишүүн, байцаагч

 2000-2005  Мөн газрын Мэргэжил техникийн хэлтсийн дарга

 2007-2008   ЦЕГ-ын Нийгмийн хэв журам хамгаалах албаны Бодлого зохицуулалтын хэлтсийн дарга

 2008-2012 Нийгмийн хэв журам хамгаалах газрын Бодлого зохицуулалтын хэлтсийн дарга

 2012    Мөн газрын Дипломат  байгууллага, банкны хамгаалалтын хэлтсийн дарга

 2012-2013   Мөн газрын дэд бөгөөд Бодлого зохицуулалтын хэлтсийн дэд дарга

 2013-2014     Мөн газрын дэд бөгөөд Төлөвлөлт зохицуулалтын хэлтсийн дарга

 2014-2016  Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах газрын Хамгаалалтын 2-р  газрын дарга

 2016.09 сараас Цагдаагийн Ерөнхий газрын дэд даргаар томилогдон ажиллаж байна.

Статистик мэдээ
 • 2016 оны 12 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 44333
  Гэмт хэрэг: 2072
  Захиргааны зөрчил: 93549
  Согтуугаар саатуулагдсан: 8342
 • 2016 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 41378
  Гэмт хэрэг: 2243
  Захиргааны зөрчил: 94916
  Согтуугаар саатуулагдсан: 6820
 • 2016 оны 11 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 41325
  Гэмт хэрэг: 2485
  Захиргааны зөрчил: 93857
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7248
 • 2016 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 40807
  Гэмт хэрэг: 2329
  Захиргааны зөрчил: 111531
  Согтуугаар саатуулагдсан: 6732
 • 2016 оны 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл 37222
  Гэмт хэрэг 2317
  Захиргааны зөрчил 98719
  Согтуугаар саатуулагсдан хүн 5696
Эрэн сурвалжилж байна