/ Бидний тухай / ЦЕГ-ын удирдлагууд / ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭД ДАРГА, ДЭД КОМИССАР М.ЛУВСАНДОРЖИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭД ДАРГА, ДЭД КОМИССАР М.ЛУВСАНДОРЖИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭД ДАРГА, ДЭД КОМИССАР М.ЛУВСАНДОРЖИЙН

ТАНИЛЦУУЛГА

   Дэд комиссар  Магнайдоржийн ЛУВСАНДОРЖ нь  Улаанбаатар хотод төрсөн.

                 Мэргэжил: Команд-тактикийн офицер, автотехникийн инженер, эрх зүйч

 1996-1997 Цэргийн их сургуулийн Инженер техникийн тэнхимд багш

 1997-2000   Замын цагдаагийн газрын Мэргэжлийн комиссийн гишүүн, байцаагч

 2000-2005  Мөн газрын Мэргэжил техникийн хэлтсийн дарга

 2007-2008   ЦЕГ-ын Нийгмийн хэв журам хамгаалах албаны Бодлого зохицуулалтын хэлтсийн дарга

 2008-2012 Нийгмийн хэв журам хамгаалах газрын Бодлого зохицуулалтын хэлтсийн дарга

 2012    Мөн газрын Дипломат  байгууллага, банкны хамгаалалтын хэлтсийн дарга

 2012-2013   Мөн газрын дэд бөгөөд Бодлого зохицуулалтын хэлтсийн дэд дарга

 2013-2014     Мөн газрын дэд бөгөөд Төлөвлөлт зохицуулалтын хэлтсийн дарга

 2014-2016  Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах газрын Хамгаалалтын 2-р  газрын дарга

 2016.09 сараас Цагдаагийн Ерөнхий газрын дэд даргаар томилогдон ажиллаж байна.

Статистик мэдээ
 • 2017 оны 3 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 39612
  Гэмт хэрэг: 2222
  Захиргааны зөрчил: 118158
  Согтуугаар саатуулагдсан: 8905
 • 2017 оны 2 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 34784
  Гэмт хэрэг: 2079
  Захиргааны зөрчил: 102207
  Согтуугаар саатуулагдсан: 6568
 • 2017 оны 1 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 45607
  Гэмт хэрэг: 2773
  Захиргааны зөрчил: 121481
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7508
 • 2016 оны 12 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 44333
  Гэмт хэрэг: 2072
  Захиргааны зөрчил: 93549
  Согтуугаар саатуулагдсан: 8342
 • 2016 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 41378
  Гэмт хэрэг: 2243
  Захиргааны зөрчил: 94916
  Согтуугаар саатуулагдсан: 6820
Эрэн сурвалжилж байна