/ Бидний тухай / ЦЕГ-ын удирдлагууд / ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭД ДАРГА, ДЭД КОМИССАР М.ЛУВСАНДОРЖИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭД ДАРГА, ДЭД КОМИССАР М.ЛУВСАНДОРЖИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭД ДАРГА, ДЭД КОМИССАР М.ЛУВСАНДОРЖИЙН

ТАНИЛЦУУЛГА

   Дэд комиссар  Магнайдоржийн ЛУВСАНДОРЖ нь  Улаанбаатар хотод төрсөн.

                 Мэргэжил: Команд-тактикийн офицер, автотехникийн инженер, эрх зүйч

 1996-1997 Цэргийн их сургуулийн Инженер техникийн тэнхимд багш

 1997-2000   Замын цагдаагийн газрын Мэргэжлийн комиссийн гишүүн, байцаагч

 2000-2005  Мөн газрын Мэргэжил техникийн хэлтсийн дарга

 2007-2008   ЦЕГ-ын Нийгмийн хэв журам хамгаалах албаны Бодлого зохицуулалтын хэлтсийн дарга

 2008-2012 Нийгмийн хэв журам хамгаалах газрын Бодлого зохицуулалтын хэлтсийн дарга

 2012    Мөн газрын Дипломат  байгууллага, банкны хамгаалалтын хэлтсийн дарга

 2012-2013   Мөн газрын дэд бөгөөд Бодлого зохицуулалтын хэлтсийн дэд дарга

 2013-2014     Мөн газрын дэд бөгөөд Төлөвлөлт зохицуулалтын хэлтсийн дарга

 2014-2016  Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах газрын Хамгаалалтын 2-р  газрын дарга

 2016.09 сараас Цагдаагийн Ерөнхий газрын дэд даргаар томилогдон ажиллаж байна.

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
 • 2017 оны 5 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 31733
  Гэмт хэрэг: 2267
  Захиргааны зөрчил: 134064
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7780
 • 2017 оны 4 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 25532
  Гэмт хэрэг: 2151
  Захиргааны зөрчил: 134071
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7601
Эрэн сурвалжилж байна