/ Шилэн данс / Хөрөнгө оруулалт,Тендер худалдан авалт / ҮНИЙН САНАЛ АВАХ ТУХАЙ

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ ТУХАЙ

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ ТУХАЙ

  Цагдаагийн ерөнхий газар эрх бүхий байгууллагаас Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журмын” 59, 60 дахь хэсэг, “Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/01 дүгээр тушаалаар батлагдсан хяналт шинжилгээ, үнэлгээний аргачлал”-ын 8 дахь хэсгийн дагуу агентлаг, байгууллагаас иргэдэд үзүүлдэг үйлчилгээний талаар хэрэглэгчийн үнэлгээ хийх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

 Үнийн саналын хамт хэрэглэгчийн үнэлгээ хийх хугацаа, байгууллагын танилцуулга, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /хуулбарыг нотариатаар батлуулах/, татварын албаны тодорхойлолт, ижил төстэй ажил гүйцэтгэж байсан туршлага зэргийг ирүүлнэ.

  Үнийн санал, бичиг баримтыг 2016 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 11.00 цагаас өмнө доорхи хаягаар ирүүлэх.

Цагдаагийн ерөнхий газрын

Санхүү хангамжийн газар

Өрөөний дугаар 604 тоот 

Утасны дугаар  70118664

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна