/ Шилэн данс / Хөрөнгө оруулалт,Тендер худалдан авалт / ҮНИЙН САНАЛ АВАХ ТУХАЙ

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ ТУХАЙ

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ ТУХАЙ

  Цагдаагийн ерөнхий газар эрх бүхий байгууллагаас Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журмын” 59, 60 дахь хэсэг, “Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/01 дүгээр тушаалаар батлагдсан хяналт шинжилгээ, үнэлгээний аргачлал”-ын 8 дахь хэсгийн дагуу агентлаг, байгууллагаас иргэдэд үзүүлдэг үйлчилгээний талаар хэрэглэгчийн үнэлгээ хийх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

 Үнийн саналын хамт хэрэглэгчийн үнэлгээ хийх хугацаа, байгууллагын танилцуулга, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /хуулбарыг нотариатаар батлуулах/, татварын албаны тодорхойлолт, ижил төстэй ажил гүйцэтгэж байсан туршлага зэргийг ирүүлнэ.

  Үнийн санал, бичиг баримтыг 2016 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 11.00 цагаас өмнө доорхи хаягаар ирүүлэх.

Цагдаагийн ерөнхий газрын

Санхүү хангамжийн газар

Өрөөний дугаар 604 тоот 

Утасны дугаар  70118664

Статистик мэдээ
 • 2017 оны 3 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 39612
  Гэмт хэрэг: 2222
  Захиргааны зөрчил: 118158
  Согтуугаар саатуулагдсан: 8905
 • 2017 оны 2 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 34784
  Гэмт хэрэг: 2079
  Захиргааны зөрчил: 102207
  Согтуугаар саатуулагдсан: 6568
 • 2017 оны 1 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 45607
  Гэмт хэрэг: 2773
  Захиргааны зөрчил: 121481
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7508
 • 2016 оны 12 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 44333
  Гэмт хэрэг: 2072
  Захиргааны зөрчил: 93549
  Согтуугаар саатуулагдсан: 8342
 • 2016 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 41378
  Гэмт хэрэг: 2243
  Захиргааны зөрчил: 94916
  Согтуугаар саатуулагдсан: 6820
Эрэн сурвалжилж байна