/ Бидний тухай / Газар нэгж / Дотоод хяналт аюулгүй байдлын газар / ДОТООД ХЯНАЛТ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

ДОТООД ХЯНАЛТ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ГАЗАР, УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН НЭГЖ, ДҮҮРГҮҮД ДЭХ ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ТАСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ШАЛГАЛТ ЯВУУЛСАН ДҮНГИЙН ТУХАЙ

 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг 2016 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрөөс 30-ны өдрийн хооронд Замын цагдаагийн газар, Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын замын цагдаагийн нэгж, дүүргүүд дэх замын цагдаагийн тасгийн 2015 он, 2016 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт шалгалт явуулж, үнэлэлт, дүгнэлт өглөө.

            Шалгалтын хүрээнд бие бүрэлдэхүүний 89.9 хувь буюу 458 алба хаагчаас Замын цагдаагийн газар /нэгж/-ынүйл ажиллагаа, тэр дундаа бүтцийн өөрчлөлт, шинэчлэлтэй холбоотой санал асуулгыг нэгтгэн авахад 88.8 хувь нь бүтэц, зохион байгуулалт оновчгүй, үйл ажиллагаа явуулахад хүндрэлтэй, 92.3 хувь нь бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлтөд сэтгэл ханамжгүй байгаа, ажил үүргийн давхардал их, хүн хүчний хүрэлцээ муу байна гэж тус тус тодорхойлжээ.

            Түүнчлэн ажлын ачаалал их, илүү цагаар ажиллуулсан бол  цалин урамшуулалыг хангалттай сайн өгч байх, хөдөлмөрийн хуулийн дагуу амралт, ажлын цагийг зохицуулж байх зэргээр  алба хаагчийг ажилдаа чин сэтгэлээсээ  эерэг хандлагтай болгох санал сэтгэгдлийг асуулгад оролцсон  458 алба хаагч сонгон хариулсан байна.

             Мөн бие бүрэлдэхүүний 89 хувь буюу 455 алба хаагчаас мэдлэг боловсролын түвшинг тогтоох зорилгоор хууль, эрх зүйн тестээр шалгалт авахад 25.2 хувь нь “Хангалттай” үнэлгээ авч, албаны бэлэн байдал, мэргэжлийн ур чадварын түвшинг тогтоох зорилгоор тодорхой өгөгдөл өгч шалгахад 81.2 оноо буюу “сайн” дүгнэгдсэн.

            Төлөвлөгөөт шалгалтын хугацаанд Замын цагдаагийн газрын үйл ажиллагаанд оршиж байгаа ололттой, дутагдалтай талуудыг тодорхойлж, нийт 76.6 буюу Хангалттай үнэлгээтэй дүгнээд Замын цагдаагийн алба /цагдаагийн хурандаа Б.Даваазул/ -нд шалгалтын явцад анхааруулсан, дутагдал заагдсан ажил, арга хэмжээг засаж хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах 15 төрлийн 3 сарын хугацаатай үүргийг хүргүүлсэн байна.

 

 

ДОТООД ХЯНАЛТ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

 

 

 

Статистик мэдээ
 • 2017 оны 4 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 25532
  Гэмт хэрэг: 2151
  Захиргааны зөрчил: 134071
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7601
 • 2017 оны 3 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 39612
  Гэмт хэрэг: 2222
  Захиргааны зөрчил: 118158
  Согтуугаар саатуулагдсан: 8905
 • 2017 оны 2 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 34784
  Гэмт хэрэг: 2079
  Захиргааны зөрчил: 102207
  Согтуугаар саатуулагдсан: 6568
 • 2017 оны 1 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 45607
  Гэмт хэрэг: 2773
  Захиргааны зөрчил: 121481
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7508
 • 2016 оны 12 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 44333
  Гэмт хэрэг: 2072
  Захиргааны зөрчил: 93549
  Согтуугаар саатуулагдсан: 8342
Эрэн сурвалжилж байна