/ Хүний нөөц / Сургалт / Мэдээ, мэдээлэл / “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх чадамжийг дээшлүүлэх” сургалтад 150 гаруй албан хаагч хамрагдлаа

“Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх чадамжийг дээшлүүлэх” сургалтад 150 гаруй албан хаагч хамрагдлаа

Хууль зүйн яам, Цагдаагийн ерөнхий газар, Хууль сахиулахын их сургууль хамтран Улаанбаатар хотын цагдаагийн газар, түүний харьяа дүүргүүд дэх цагдаагийн хэлтсийн зорилтот бүлэгт "Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх чадамжийг дээшлүүлэх" сэдэвт сургалтыг Цагдаа-олон нийтийн хамтын ажиллагааны төвд 2015 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдөр зохион байгуулав. Сургалтад Улаанбаатар хотын цагдаагийн газар, дүүргүүд дэх цагдаагийн хэлтсийн хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, хэсгийн байцаагчийн албан тушаалд ажиллаж байгаа 150 гаруй алба хаагчид хамрагдлаа.

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна