/ / МӨРДӨН БАЙЦААХ ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

МӨРДӨН БАЙЦААХ ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

МӨРДӨН БАЙЦААХ ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА.

Мөрдөн байцаах газрын дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Д.Наранбаатар болон тус газрын мэргэжлийн хэлтсийн дарга нар Улаанбаатар хотын дүүргүүдийн цагдаагийн хэлтсийн Мөрдөн байцаах тасгийн даргаар томилогдсон алба хаагч нарт албаны хэмжээнд цаашид авч хэрэгжүүлэх бодлого, цаг үеийн нөхцөл байдлын талаар товч мэдээлэл хийлээ.

Энэхүү үйл ажиллагаанд Улсын мөрдөн байцаах газрын даргаар ажиллаж байсан цагдаагийн бэлтгэл хурандаа Ц.Алтангэрэл, ЦЕГ-ын ХШҮДАХ-ийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Н.Батзогсох, Судалгааны төвийн дарга, цагдаагийн хурандаа Б.Эрдэнэбилэг нарыг урьж оролцуулан албаны үүсэл, хөгжил, хяналт шалгалт хийх аргачлал, шинээр батлагдан гарах гэж буй Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай Монгол улсын хуулийн үзэл баримтлал, шинэчлэлийн талаар ярилцлага, сургалт зохион байгуулсан нь үр дүнтэй болсон юм.

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
 • 2017 оны 5 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 31733
  Гэмт хэрэг: 2267
  Захиргааны зөрчил: 134064
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7780
 • 2017 оны 4 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 25532
  Гэмт хэрэг: 2151
  Захиргааны зөрчил: 134071
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7601
Эрэн сурвалжилж байна