/ Хүний нөөц / Сургалт / Мэдээ, мэдээлэл / ЦЕГ СУРГАЛТ ДАДЛАГЫН ТӨВӨӨС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА.

ЦЕГ СУРГАЛТ ДАДЛАГЫН ТӨВӨӨС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА.

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2014 оны 706 дүгээр тушаалаар цагдаагийн байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалын сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн 53 иргэнийг 2014 оны 10 дугаар сарын 27-ний өдрөөс 2015 оны 01 дүгээр сарын 29–ныг хүртэл хугацаанд цагдаагийн анхан шатны мэргэжил эзэмшүүлэх гурван сарын цагдаагийн мэргэжлийн сургалтыг Сургалт, дадлагын төвд зохион явууллаа.


Төгсөгчдөд Цагдаагийн байгууллагын болон Хууль зүйн салбарын шинэчлэлийн бодлого, чиглэл, эрх зүйн зохицуулалт, цагдаагийн алба хаагчдын дагаж мөрдөх ёс зүйн хэм хэмжээ, харилцааны соёл, ёс зүй, албан хэрэг хөтлөлт, цагдаагийн ажил мэргэжлийн онцлог, иргэд байгууллагатай хамтран ажиллах зэрэг ажил, мэргэжилд шаардагдах мэдлэг, чадвар олгох хичээлүүдийг төлөвлөн явуулсан.
Цагдаагийн алба хаагчдаас иргэдэд үйлчилгээ, эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх, гэмт этгээдийг баривчлах, бусдын аюулгүй байдлыг хангах, тусгай хэрэгсэл, мэх хэрэглэх, техник хэрэгсэл ашиглах болон ажлын байранд тавигдах ур чадвар ахиулахад чиглэгдсэн дадал, чадварыг эзэмшүүлж, гурван сарын хугацаатай сургалтыг зохион байгууллаа.

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна