Түгээмэл асуулт хуриултууд

Төв орон нутаг цагдаагийн байгууллагын газар, хэлтсийн цахим хуудасны хаяг хаанаас харах вэ?

Цагдаагийн ерөнхий газрын цахим хуудасны доод талд байрлах харъяа нэгжүүд хэсэгт төв орон нутаг цагдаагийн байгууллагын цахим хуудасны жагсаалтыг харж болно.

Цагдаагийн байгууллагын газар, хэлтсийн хаяг байршил яаж харах вэ

Police.gov.mn Цахим хуудасруу ороод байруун талын босоо цэсний "Газрын зураг" хэсэгт цагдаагийн байгууллагын газар, хэлтсийн хаяг байршил харагдана.