• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Төсөв, гүйцэтгэл
Шүүлт:
-аас
хүртэл
2020 оны 10 дугаар сарын шинэчлэгдсэн төсөв
Сангийн сайдын 2018 оны 134 дүгээр тушаалаар өөрчлөлт оруулан шинэчлэгдсэн төсөв
2020-10-07
Тодотгосон төсөв
Цагдаагийн байгууллагын 2020 оны тодотгосон төсөв.
2020-09-08
2020 оны 06 дугаар сарын шинэчлэгдсэн төсөв
Батлагдсан төсөвт Сангийн сайдын 2018 оны 134 дүгээр тушаалаар өөрчлөлт оруулан хүргүүлэв.
2020-06-11
2020 оны 05 дугаар сарын шинэчлэгдсэн төсөв
Төсөвт өөрчлөлт оруулан байршуулав.
2020-05-05
2020 оны 03 дугаар сарын төсөв
Энэ оны 03, 04 дүгээр сарын төсвөөс татсан
2020-03-30
2020 оны 03 дугаар сарын шинэчилсэн төсөв
Дэлхий нийтэд гарсан “COVID-19” буюу шинэ коронавирусийн халдварын хурдацтай дэгдэлт, Монгол улсад анхны тохиолдол илэрсэнтэй холбогдуулан Засгийн газрын 2020 оны 62 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх, алба хаагчдын албаны бэлэн байдлыг хангах зорилгоор харъяа анги, байгууллагаас ирсэн албан хүсэлтийг үндэслэн цагдаагийн байгууллагын 2020 оны батлагдсан төсөвт Сангийн сайдын 2018 оны 134 дүгээр тушаалын дагуу өөрчлөлт оруулав.
2020-03-13
2020 оны 03 дугаар сард шинэчлэгдсэн төсөв
БНХАУ-д гарсан “COVID-19” буюу шинэ коронавирусийн халдварын дэгдэлт хурдацтай тархаж, гоц халдварт өвчний өндөр эрсдэл бүхий нөхцөл байдал бий болсонтой холбогдуулан цагдаагийн байгууллагын 2020 оны батлагдсан төсөвт Санийн сайдын 2018 оны 134 дүгээр тушаалын дагуу өөрчлөлт оруулав
2020-03-04
2020 оны 02 дугаар сард шинэчлэгдсэн төсөв
Сангийн сайдын 2018 оны 134 дүгээр тушаалын дагуу 2020 оны 01 дүгээр сард өөрчлөгдсөн төсөв.
2020-02-06
2020 оны төсөв
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын 2020 оны батлагдсан төсөв
2020-01-28
2019 оны 12 дугаар сард шинэчлэгдсэн төсөв
Сангийн сайдын 2018 оны 134 дүгээр тушаалын дагуу Цагдаагийн ерөнхий газрын 2019 оны төсвийн сар, улирлын хуваарьт өөрчлөлт, хөдөлгөөн оруулан байршуулав.
2019-12-05
2019 оны 11 дүгээр сард шинэчлэгдсэн төсөв
Цагдаагийн байгууллагын 2019 оны 11 дүгээр сарын шинэчлэгдсэн төсөв
2019-11-05
Дуудлага худалдааны зар
Цагдаа дотоодын цэргийн анги байгууллагын автомашин (чиргүүл)-ийг нээлттэй дуудлага худалдаа явуулах зар
2019-11-04
2019 оны 10 дугаар сард шинэчлэгдсэн төсөв
Сангийн сайдын 2018 оны 134 дүгээр тогтоолын дагуу төсөвт өөрчлөлт оруулав.
2019-10-08
2019 оны 09 дүгээр сард шинэчлэгдсэн төсөв
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2020 оны батлагдсан төсвийн хуваарьт Сангийн сайдын 2018 оны 134 дүгээр тушаалын дагуу өөрчлөлт оруулан байршуулав.
2019-09-04
2019 оны 06 дугаар сарын төсөв
2019 оны 06 дугаар сарын шинэчлэгдсэн төсөв
2019-06-26
Цагдаа,
Цагдаа, дотоодын цэргийн анги байгууллагын 2019 оны төсөв
Сангийн сайдын 2018 оны 134 дүгээр тушаалын дагуу 5 дугаар сард төсөвт өөрчлөлт хөдөлгөөн оруулсан төсөв
2019-05-06
ЦЕГ-ын 2019 оны 3 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ
Цагдаагийн ерөнхий газар нь 2019 оны 03 дугаар сарын нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлээр 63.303.2 сая төгрөгийн урсгал санхүүжилт, 6,242,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт санхүүжилт авч, үндсэн үйл ажиллагааны орлогоор 2.616.5 сая төгрөг, эрүүл мэндийн даатгалаас олгох санхүүжилтээр 27.4 сая төгрөгийн орлого оруулсан байна. Төсвийн зарлагын санхүүжилтийн хуваарийн дагуу 03 дугаар сард “Урсгал зардал”-д нийт 67.060.3 сая төгрөг зарцуулахаас гүйцэтгэлээр 60.635.6 сая төгрөг зарцуулж 6.338.1 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй буюу 90 хувийн гүйцэтгэлтэй ажилласан байна.
2019-04-05
Цагдаа, дотоодын цэргийн анги байгууллагын 2019 оны төсөв
Сангийн сайдын 2018 оны 134 дүгээр тушаалаар 2019 оны 04 дүгээр сард өөрчлөлт, хөдөлгөөн оруулсан төсөв.
2019-04-05