• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Сургалт Мэдээ мэдээлэл
Шүүлт:
-аас
хүртэл
ГАМШГААС
ГАМШГААС ХАМГААЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
Цагдаагийн ерөнхий газрын төв байрны алба хаагчдад Чингэлтэй дүүргийн онцгой байдлын хэлтсээс гамшгийн үед ажиллах бэлэн байдалын үеийн төлөвлөгөө боловсруулах, бэлэн байдлыг хангах, гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох үйл ажиллагаанд оролцох зэрэг сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.
2014-11-07
Гадаадын
Гадаадын их, дээд сургуульд суралцагчдыг сонгон шалгаруулах, суралцуулах журам
Гадаадын их, дээд сургууль, академид хууль сахиулах байгууллагаас суралцагчдыг сонгон шалгаруулах, суралцуулах, тэдэнд цэрэг, цагдаагийн цол, тэтгэлэг, хувцасны хангалт, замын зардал олгох асуудлыг энэхүү журмаар зохицуулагдана.
2014-11-04
Хууль
Хууль зүйн яам Зэвсэгт хүчинд ардчилсан хяналт тавих Женевийн төвтэй хамтран ээлжит сургалт семинарыг зохион байгууллаа
Хууль зүйн яамнаас явуулж буй Эрх зүйн шинэчлэлийн хүрээнд Хууль зүйн яамны урилгаар Зэвсэгт хүчинд ардчилсан хяналт тавих Женевийн төв /Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces/-ийн Др.Филипп Флюри тэргүүтэй Унгар улсаас ирсэн сургагч багш Др. Зсолт Молнар, Андреа Кисс нар 2014 оны 9 дүгээр сарын 22-26-ны өдрүүдэд ЦЕГ-ын Сургалт дадлагын төв дээр мэргэжлийн сургалт-семинар зохион байгууллаа
2014-10-07