• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Статистик мэдээ
Шүүлт:
-аас
хүртэл
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2016 ОНЫ ЭХНИЙ 8 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗАХИРГААНЫ ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2016 оны эхний 8 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2016-09-05
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2016 ОНЫ ЭХНИЙ 7 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗАХИРГААНЫ ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2016 оны эхний 7 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2016-08-02
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2016 ОНЫ ЭХНИЙ 6 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗАХИРГААНЫ ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2016 оны эхний 6 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2016-07-01
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2016 ОНЫ ЭХНИЙ 5 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗАХИРГААНЫ ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2016 оны эхний 5 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2016-06-03
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2016 ОНЫ ЭХНИЙ 4 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗАХИРГААНЫ ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2016 оны эхний 4 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2016-05-03
Улсын хэмжээнд 2016 оны эхний 3 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2016 оны эхний 3 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2016-04-05
2015 оны эрүүл мэндийн судалгаа
2015 оны эрүүл мэндийн судалгаа
2016-03-29
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2016 ОНЫ ЭХНИЙ 2 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗАХИРГААНЫ ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2016 оны эхний 2 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2016-03-04
Улсын хэмжээнд 2016 оны эхний 1 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2016 оны эхний 1 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2016-02-02
“2015 ОНЫ ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗАХИРГААНЫ ЗӨРЧЛИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТУХАЙ” МЭДЭЭЛЭЛ
Өнгөрсөн онд гарсан гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн талаар Цагдаагийн Ерөнхий Газраас өнөөдөр мэдээлэл хийлээ.
2016-01-12
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2015 ОНД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗАХИРГААНЫ ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2015 онд бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2016-01-03
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 11 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 11 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2015-12-03
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 10 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 10 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2015-11-03
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 9 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 9 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2015-10-02
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 8 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 8 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2015-09-04
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 7 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 7 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2015-08-04
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 6 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 6 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2015-07-05
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 5 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 5 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2015-06-03
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 4 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 4 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2015-05-04
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 3 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 3 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2015-04-02