• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Статистик мэдээ
Шүүлт:
-аас
хүртэл
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2018 ОНЫ ЭХНИЙ 5 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 5 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
2018-05-06
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2018 ОНЫ ЭХНИЙ 4 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 4 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
2018-05-04
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2018 ОНЫ ЭХНИЙ 3 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 3 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
2018-04-02
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2018 ОНЫ ЭХНИЙ 2 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 2 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
2018-03-05
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2018 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2018 оны 1 дүгээр сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
2018-01-31
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2017 ОНД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2017 онд бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
2018-01-09
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2017 ОНЫ ЭХНИЙ 11 ДҮГЭЭР САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2017 оны эхний 11 дүгээр сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
2017-12-04
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2017 ОНЫ ЭХНИЙ 10 ДУГААР САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2017 оны эхний 10 дугаар сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
2017-10-31
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2017 ОНЫ ЭХНИЙ 9 ДҮГЭЭР САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2017 ОНЫ ЭХНИЙ 9 ДҮГЭЭР САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
2017-10-11
ГЭМТ
ГЭМТ ХЭРГИЙН СТАТИСТИКИЙН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны захиалгаар хэрэгжүүлж буй “Гэмт хэргийн статистикийг бововсронгуй болгох нь” төслийн хүрээнд Монгол Улсын гэмт хэргийн статистикийн тоо мэдээллийн үнэн бодитой байдлыг хэрэглэгчээр үнэлүүлж дүгнүүлэх зорилго бүхий
2017-09-13
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2017 ОНЫ ЭХНИЙ 8 ДУГААР САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗАХИРГААНЫ ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2017 оны эхний 7 дугаар сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2017-08-30
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2017 ОНЫ ЭХНИЙ 7 ДУГААР САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗАХИРГААНЫ ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2017 оны эхний 7 дугаар сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2017-08-07
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2017 ОНЫ ЭХНИЙ 6 ДУГААР САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗАХИРГААНЫ ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2017 оны эхний 6 дугаар сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2017-07-04
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2017 ОНЫ ЭХНИЙ 5 ДУГААР САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗАХИРГААНЫ ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2017 оны эхний 5 дугаар сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2017-06-05
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2017 ОНЫ ЭХНИЙ 4 ДҮГЭЭР САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗАХИРГААНЫ ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2017 оны эхний 4 дүгээр сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2017-05-04
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2017 ОНЫ ЭХНИЙ 3 ДУГААР САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗАХИРГААНЫ ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2017 оны эхний 3 дугаар сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2017-04-04
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2017 ОНЫ ЭХНИЙ 2 ДУГААР САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗАХИРГААНЫ ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2017 оны эхний 2 дугаар сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2017-03-06
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2017 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗАХИРГААНЫ ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2017 оны 1 дүгээр сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2017-02-04
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2016 ОНД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗАХИРГААНЫ ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2016 онд бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2017-01-04
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2016 ОНЫ ЭХНИЙ 11 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗАХИРГААНЫ ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2016 оны эхний 11 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2016-12-03