• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Иргэний зөвлөлийн асуудал
Шүүлт:
-аас
хүртэл
ИРГЭНИЙ
ИРГЭНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА
Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд даргын 2014 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 132 дугаар тушаалаар томилогдсон сургалтын багийн бүрэлдэхүүн орон нутгийн Иргэний зөвлөлийн гишүүдийн дунд сургалт зохион байгуулав.
2015-01-06
ИРГЭНИЙ
ИРГЭНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮСИЙН СУРГАЛТ ЯВАГДАЖ БАЙНА
Цагдаагийн ерөнхий газрын дэмжлэг үзүүлэх асуудал эрхэлсэн дэд даргын 2014 оны 12 дугаар сарын 16 ны өдрийн 132 тоот тушаалаар батлагдсан сургалтын баг Ховд,Булган аймгуудын төвд Иргэний зөвлөлийн гишүүнээр ажиллах иргэнд цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа,эрх зүйн зохицуулалтын талаар мэдээлэл өгөх,хуулиар хүлээсэн үүрэг,бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны арга,хэлбэрийн талаар харилцан мэдээлэл өгч,санал солилцох сургалтыг зохион байгуулж байна.
2014-12-22
БАЯН-ӨЛГИЙ
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА
Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1, 21.3 дахь хэсгийг үндэслэн тус аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн2014 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдрийн 18 дугаар тогтоолоор “Иргэний зөвлөл”-ийг Е.Зангар /Аймгийн Гаалийн газрын дэд дарга/, Р.Сураган /МҮОНРТ-ийн аймаг дахь салбарын захирал/, З.Шерхан /Өлгий сумын өндөр настан/, К.Жамила /Өлгий сумын өндөр настан/, Ш.Жакей /Өлгий сумын өндөр настан/, З.Зейнелхан /Өлгий сумын өндөр настан/, Ж.Бахытжан /Өлгий сумын иргэн/ на
2014-11-07
ИРГЭНИЙ
ИРГЭНИЙ ЗӨВЛӨЛ ХЭРХЭН АЖИЛЛАЖ БАЙНА ВЭ ?
Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 21 дүгээр зүйл болон Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/89 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Иргэний зөвлөлийн дүрэм”-ийн дагуу өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хот, Баянхонгор, Баян-Өлгий, Дархан-Уул, Завхан, Сүхбаатар, Хөвсгөл, Увс аймагт “Иргэний зөвлөл” байгуулагдан үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
2014-10-13
2014-10-02