• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Хөрөнгө оруулалт
Шүүлт:
-аас
хүртэл
ЦЕГ-ЫН 2017 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ
ЦЕГ-ЫН 2017 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ
2017-07-04
ЦАГДААГИЙН ГЭРЭЭТ ХАМГААЛАЛТЫН 2017 ОНЫ 06-Р САРЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТЕНДЕР ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЭЛ
ЦАГДААГИЙН ГЭРЭЭТ ХАМГААЛАЛТЫН 2017 ОНЫ 06-Р САРЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТЕНДЕР ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЭЛ
2017-07-04
ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН БАГЦЫН ХҮРЭЭНИЙ 2017 ОНД УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ДАГУУ ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС 2017 ОНД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРУУЛАХААР УРИЛГА ХҮРГҮҮЛСЭН КОМПАНИЙН НЭРС
ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН БАГЦЫН ХҮРЭЭНИЙ 2017 ОНД УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ДАГУУ ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС 2017 ОНД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРУУЛАХААР УРИЛГА ХҮРГҮҮЛСЭН КОМПАНИЙН НЭРС
2017-06-08
УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2017 ОНД ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН ДҮРЭМТ ХУВЦАС, ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН МАТЕРИАЛ, ЧИМЭГ ХЭРЭГЛЭЛИЙГ ШУУД ГЭРЭЭГЭЭР БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭХ ГҮЙЦЭТГЭГЧ СОНГОХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНУУДЫН ТУШААЛ
УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2017 ОНД ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН ДҮРЭМТ ХУВЦАС, ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН МАТЕРИАЛ, ЧИМЭГ ХЭРЭГЛЭЛИЙГ ШУУД ГЭРЭЭГЭЭР БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭХ ГҮЙЦЭТГЭГЧ СОНГОХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ ТУШААЛ /А/82 тоот тушаал/
2017-06-08
УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2017 ОНД ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН ДҮРЭМТ ХУВЦАС, ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН МАТЕРИАЛ, ЧИМЭГ ХЭРЭГЛЭЛИЙГ ШУУД ГЭРЭЭГЭЭР БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭХ ГҮЙЦЭТГЭГЧ СОНГОХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНУУДЫН ТУШААЛ
УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2017 ОНД ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН ДҮРЭМТ ХУВЦАС, ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН МАТЕРИАЛ, ЧИМЭГ ХЭРЭГЛЭЛИЙГ ШУУД ГЭРЭЭГЭЭР БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭХ ГҮЙЦЭТГЭГЧ СОНГОХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ ТУШААЛ /А/83 тоот тушаал/
2017-06-08
УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2017 ОНД ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН ДҮРЭМТ ХУВЦАС, ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН МАТЕРИАЛ, ЧИМЭГ ХЭРЭГЛЭЛИЙГ ШУУД ГЭРЭЭГЭЭР БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭХ ГҮЙЦЭТГЭГЧ СОНГОХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНУУДЫН ТУШААЛ
УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2017 ОНД ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН ДҮРЭМТ ХУВЦАС, ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН МАТЕРИАЛ, ЧИМЭГ ХЭРЭГЛЭЛИЙГ ШУУД ГЭРЭЭГЭЭР БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭХ ГҮЙЦЭТГЭГЧ СОНГОХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ ТУШААЛ /А/84 тоот тушаал/
2017-06-08
2017 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ
2017 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ
2017-06-06
ЦЕГ-ЫН 2017 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ
ЦЕГ-ЫН 2017 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ
2017-06-04
ЦАГДААГИЙН ГЭРЭЭТ ХАМГААЛАЛТЫН 2017 ОНЫ 05-Р САРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТЕНДЕР ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЭЛ
ЦАГДААГИЙН ГЭРЭЭТ ХАМГААЛАЛТЫН 2017 ОНЫ 05-Р САРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТЕНДЕР ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЭЛ
2017-06-03
ЦАГДААГИЙН ГЭРЭЭТ ХАМГААЛАЛТЫН 2017 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ,ТЕНДЕР ХУДАЛДАН АВАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ
4 ДҮГЭЭР САРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТЕНДЕР ХУДАЛДАН АВАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ
2017-05-06
ЦЕГ-ЫН 2017 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ БОЛОН ТУС САРЫН ТЕНДЕРИЙН ТУХАЙ ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
ЦЕГ- ЫН 2017 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ БОЛОН ТУС САРЫН ТЕНДЕРИЙН ТУХАЙ ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
2017-05-03
ЦЕГ-ЫН САНХҮҮ, АЖ АХУЙН АЛБАНЫ 2017 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН ХУДАЛДАН АВАЛТЫГ ТАЙЛАН
ЦЕГ-ЫН САНХҮҮ, АЖ АХУЙН АЛБАНЫ 2017 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ БОЛОН ХУДАЛДАН АВАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ
2017-04-10
ЦЕГ-ЫН САНХҮҮ, АЖ АХУЙН АЛБАНЫ 2017 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР УЛИРАЛЫН ХУДАЛДАН АВАЛТ БОЛОН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТУХАЙ
Цег-ын Санхүү, аж ахуйн албаны 2017 оны 01 дүгээр улиралын худалдан авалт болон сонгон шалгаруулалтын үйл явцад ямар нэгэн гомдол, санал гараагүй болно.
2017-04-10
ЦАГДААГИЙН ГЭРЭЭТ ХАМГААЛАЛТЫН 2017 ОНЫ 03-Р САРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТЕНДЕР ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЭЛ
2017 ОНЫ 03-Р САРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТЕНДЕР ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
2017-04-06
ЦАГДААГИЙН ГЭРЭЭТ ХАМГААЛАЛТЫН 2017 ОНЫ 02-Р САРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТЕНДЕР ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЭЛ
ЦАГДААГИЙН ГЭРЭЭТ ХАМГААЛАЛТЫН 02-Р САРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТЕНДЕР ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЭЛ
2017-03-06
ЦЕГ-ЫН САНХҮҮ, ХАНГАМЖИЙН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЙЛАН
ЦЕГ-ЫН САНХҮҮ, АЖ АХУЙН АЛБАНЫ 2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ БОЛОН ХУДАЛДАН АВАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ
2017-03-05
ЦАГДААГИЙН ГЭРЭЭТ ХАМГААЛАЛТЫН 2017 ОНЫ 01-Р САРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТЕНДЕР ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЭЛ
ЦАГДААГИЙН ГЭРЭЭТ ХАМГААЛАЛТЫН 2017 ОНЫ 01-Р САРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ,ТЕНДЕР ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЭЛ
2017-02-02
ЦЕГ-ЫН 2017 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЙЛАН
ЦЕГ-ЫН 2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ БОЛОН ТАЙЛАН
2017-02-02
ЦЕГ-ЫН 2017 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ЦЕГ-ЫН 2017 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2017-01-16
ЦЕГ-ЫН ЦАГДААГИЙН ГЭРЭЭТ ХАМГААЛАЛТЫН 2016 ОНЫ 12-Р САРЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТЕНДЕР, ХУДАЛДАН АВАЛТЫН 2016 ОНЫ 12-Р САРЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2017-01-06