• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Хөрөнгө оруулалт
Шүүлт:
-аас
хүртэл
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ ТУХАЙ
Цагдаагийн алба хаагчдын 2018 оны хэрэгцээнд гэрэл ойлгогчтой зуны хантааз
2018-05-17
ЦЕГ-ЫН
ЦЕГ-ЫН 2018 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ
ЦЕГ-ЫН 2018 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ
2018-04-30
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ ТУХАЙ
“Цагдаагийн алба хаагчдын 2018 оны хэрэгцээт дүрэмт хувцас, ялгах тэмдэг”-ийг нийлүүлэх тухай үнийн санал авах урилга
2018-04-09
ЦЕГ-ЫН
ЦЕГ-ЫН 2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ
ЦЕГ-ЫН 2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ
2018-03-30
ЦЕГ-ЫН
ЦЕГ-ЫН 2018 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ
ЦЕГ-ЫН 2018 ОНЫ 02 ДУГААР ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ
2018-02-28
ЦЕГ-ЫН 2017 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ
ЦЕГ-ЫН 2017 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ
2018-01-04
ЦЕГ-ЫН 2017 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ
ЦЕГ-ЫН 2017 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ
2017-12-02
ЦЕГ-ЫН 2017 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ
ЦЕГ-ЫН 2017 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ
2017-12-02
ЦЕГ-ЫН
ЦЕГ-ЫН 2018 ОНЫ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ЦЕГ-ЫН 2018 ОНЫ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2017-11-20
ЦЕГ-ЫН 2017 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ
ЦЕГ-ЫН 2017 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ
2017-11-06
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Цагдаагийн байгууллагын хэрэгцээнд “Уаз-22069” болон түүнтэй дүйцэх маркийн автомашин нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах. Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЦБХАА №03/2017-ТХ
2017-11-06
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Тендер шалгаруулалтын нэр: Цагдаагийн байгууллагын хэрэгцээнд замын хөдөлгөөнийг хянах тоног төхөөрөмж бэлтгэн нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах. Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЦБХАА 02/2017-ТХ
2017-10-26
ЦЕГ-ЫН 2017 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ
ЦЕГ-ЫН 2017 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ
2017-10-05
ЦАГДААГИЙН ГЭРЭЭТ ХАМГААЛАЛТЫН 2017 ОНЫ 09-Р САРЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТЕНДЕР ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЭЛ
ЦАГДААГИЙН ГЭРЭЭТ ХАМГААЛАЛТЫН 2017 ОНЫ 09-Р САРЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТЕНДЕР ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЭЛ
2017-10-04
ЦАГДААГИЙН ГЭРЭЭТ ХАМГААЛАЛТЫН 2017 ОНЫ 08-Р САРЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТЕНДЕР ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЭЛ
ЦАГДААГИЙН ГЭРЭЭТ ХАМГААЛАЛТЫН 2017 ОНЫ 08-Р САРЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТЕНДЕР ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЭЛ
2017-09-03
ЦЕГ-ЫН 2017 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ
ЦЕГ-ЫН 2017 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ
2017-08-03
ЦАГДААГИЙН ГЭРЭЭТ ХАМГААЛАЛТЫН 2017 ОНЫ 07-Р САРЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТЕНДЕР ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЭЛ
ЦАГДААГИЙН ГЭРЭЭТ ХАМГААЛАЛТЫН 2017 ОНЫ 07-Р САРЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТЕНДЕР ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЭЛ
2017-08-02
ЦЕГ-ЫН 2017 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ
ЦЕГ-ЫН 2017 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ
2017-07-31
ЦЕГ-ЫН 2017 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВСАН БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР, САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭМЖЭЭ, НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙН НЭР, ХАЯГ
ЦЕГ-ЫН 2017 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВСАН БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР, САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭМЖЭЭ, НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙН НЭР, ХАЯГ
2017-07-05
ЦЕГ-ЫН 2017 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН ХУДАЛДАН АВСАН БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
ЦЕГ-ЫН 2017 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН ХУДАЛДАН АВСАН БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
2017-07-05