• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Байгууллагын даргын тушаал
Шүүлт:
-аас
хүртэл
Иргэний болон харуул, хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах аюулгүй ажиллагааны сургалтын заавар
“Иргэний болон харуул, хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах аюулгүй ажиллагааны сургалтын заавар”-ыг Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны А/72 дугаар тушаалаар батлуулж, улсын нэгдсэн бүртгэлийн 3566 дугаарт бүртгүүллээ.
2015-11-04
“Галт зэвсгийн гэрчилгээний загвар”, “Галт зэвсгийн гэрчилгээ олгох журам”
“Галт зэвсгийн гэрчилгээний загвар”, “Галт зэвсгийн гэрчилгээ олгох журам”-ыг ЦЕГ-ын даргын А/75 дугаар тушаалаар батлуулж, улсын нэгдсэн бүртгэлийн 3569 дүгээрт бүртгүүллээ.
2015-05-04
"Борлуулагчийн галт зэвсгийн бүртгэлийн загвар", “Борлуулагчийн сумны бүртгэлийн загвар”
“Борлуулагчийн галт зэвсгийн бүртгэлийн загвар”-ыг нэгдүгээр, “Борлуулагчийн сумны бүртгэлийн загвар”-ыг ЦЕГ-ын даргын А/73 дугаар тушаалаар батлуулж, улсын нэгдсэн бүртгэлийн 3567 дугаарт бүртгүүллээ.
2015-02-04
ОЛОН НИЙТИЙН ЦАГДААГИЙН АЖИЛТНЫ ХУВЦАС ӨМСӨЖ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 30 -ны өдрийн 383 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт
2015-01-03