• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Галт зэвсгийн тооллого
Шүүлт:
-аас
хүртэл
Галт зэвсэг хамтран эзэмшигчээр бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал
2*3 хэмжээний зураг 3 хувь /одоо үеийн/ Иргэний үнэмлэхний хуулбар. /эсвэл ТҮЦ машинаас авсан лавлагаа/
2019-09-30
Галт зэвсгийн гэрчилгээ сунгуулах иргэний бүрдүүлэх материал
Галт зэвсгийн гэрчилгээ олгохыг хүссэн өргөдөл. /НЦУГ-т гэж бичих/ 2*3 хэмжээний зураг 3 хувь /одоогийн үеийн/
2019-09-30
Галт зэвсгийн гэрчилгээ гээгдүүлсэн иргэний бүрдүүлэх материал
Галт зэвсгийн гэрчилгээ олгохыг хүссэн өргөдөл. /НЦУГ-т гэж бичих/ 2*3 хэмжээний зураг 3 хувь /одоогийн үеийн/
2019-09-30
Галт зэвсэг эзэмшигчийн гэрийн хаяг өөрчлөгдсөн тохиолдолд бүрдүүлэх материал
Өргөдөл /Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газарт хаяг өөрчлөх тухай/
2019-09-26
Галт зэвсэг хамтран эзэмшигчээр бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал
Өргөдөл /НЦУГ-т... хоёр тал өргөдөлдөө иргэний үнэмлэх, галт зэвсгийн гэрчилгээ конандуулж нотариатаар батлуулсан байх/
2019-09-25
Галт зэвсгийн гэрчилгээ авах хуулийн этгээдийн бүрдүүлэх материал
Галт зэвсгийн гэрчилгээ олгохыг хүссэн албан бичиг /уг галт зэвсгийг хаанаас, хэзээ авсан тухайгаа тодорхой бичих/ Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, харуул хамгаалалтын гэрчилгээний хуулбар.
2019-09-25
Галт зэвсэг шилжүүлэх буюу эзэмшигч өөрчлөх тохиолдолд бүрдүүлэх материал
Галт зэвсэг худалдаж байгаа болон худалдаж авсан 2 тал нь: Галт зэвсгийг шилжүүлэн бүртгэхийг хүссэн өргөдөл. /Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газарт/ Худалдах, худалдан авах; Бэлэглэлийн; Өвлөлийн гэрээ хийж нотариатаар баталгаажуулсан байна. /Гэрээнд хоёр талын иргэний үнэмлэх болон галт зэвсгийн гэрчилгээ давхар батлагдсан байх/
2019-09-24
Галт зэвсгээ бүртгүүлж, шинээр гэрчилгээ авах иргэний бүрдүүлэх материал
Галт зэвсгийн гэрчилгээ олгохыг хүссэн өргөдөл. /НЦУГ-т гэж байгаад уг галт зэвсгийг хаанаас, хэзээ авсан тухайгаа тодорхой бичих/
2019-09-24
ЦЕГ-ын Бүртгэл хяналтын төвөөс мэдээлж байна
Галт зэвсэг өмчлөгч иргэн галт зэвсгийг аюулгүй байдлыг хангасан нөхцөлд өөрийн оршин суугаа гэр, орон сууцандаа сумнаас тусад нь хадгална.
2015-01-21
ЦЕГ-ын Бүртгэл хяналтын төвөөс мэдээлж байна
Тус төвөөс “Зэвсэг-2014” нэгдсэн арга хэмжээ эхэлснээс хойш орон нутгийн хэмжээнд 2576 галт зэвсэг тооллогод хамрууллаа.
2014-11-11
Их ав төвөөс галт зэвсэг худалдан авах зөвшөөрөл
Монгол Улсын Галт зэвсгийн тухай хуулийн 5,1, 5,2 дахь заалтад заасан шаардлага хангасан нийслэлийн иргэнд галт зэвсэг худалдан авах зөвшөөрлийг
2014-10-07
Бууны албан татвар
Албан татвар төлөгч албан татварыг жил бүрийн 8 дугаар сарын 1-ний дотор харьяа дүүрэг дэх татварын хэлтэст төлнө. Татвар төлсөн талаар галт
2014-10-07
Галт зэвсгээ бүртгүүлж, шинээр гэрчилгээ авах иргэний бүрдүүлэх материал
Галт зэвсгээ бүртгүүлж, шинээр гэрчилгээ авах иргэний бүрдүүлэх материал
2014-10-02
Галт зэвсэг шилжүүлэх буюу эзэмшигч өөрчлөх тохиолдолд бүрдүүлэх материал
Галт зэвсэг шилжүүлэх буюу эзэмшигч өөрчлөх тохиолдолд бүрдүүлэх материал
2014-10-02