• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Үйл ажиллагааны ил тод байдал
Шүүлт:
-аас
хүртэл
Уралдаан зарлав
Шинжлэх ухаан техникийн их сургуулийн Үйлдвэрлэлийн технологи Дизайны сургууль, Үндэсний гэрэл зургийн танхимтай хамтран цагдаагийн байгууллагын алба хаагчдын авлига, хээл хахууль, хүнд суртлын талаар мэдээлэл хүлээн авах 126 тусгай дугаарын утсыг иргэд, олон нийтэд таниулах, оюутан залуусын бүтээлч ажиллагааг дэмжих, уран бүтээлийг нь бусдад сурталчилах, авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Шинжлэх ухаан техникийн сургуулийн Үйлдвэрлэлийн технологи Дизайны сургуулийн оюутнуудын дунд зурагт ху
2014-03-21
Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай
Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай
2014-03-18
ЦЕГ-ын Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны 2014 оны төлөвлөгөө
ЦЕГ-ын Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны 2014 оны төлөвлөгөө
2014-03-18
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны үнэлгээний тайлан
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны үнэлгээний тайлан
2014-02-06