• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Байгууллага
Шүүлт:
-аас
хүртэл
НИЙТИЙН
НИЙТИЙН ХЭВ ЖУРАМ ХАМГААЛАХ ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА
"Хорих ялаас хугацааны өмнө тэнсэн суллагдсан болон хорих ял нь тэнсэгдсэн, шүүхийн шийтгэх тогтоол биелүүлэхийг хойшлуулсан этгээдэд тавьж байгаа хяналтыг сайжруулах" сэдэвт зөвлөгөөнийг Улсын ерөнхий прокурорын газрын Ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих хэтлэстэй хамтран Нийтийн хэв журам хамгаалах газраас зохион байгууллаа.
2015-03-30