• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

Цагдаагийн байгууллагаас удирдлага хяналтын түр хэсэг байгуулан ажиллаж байна

2019-07-11
Цагдаагийн  байгууллагаас  удирдлага хяналтын түр хэсэг байгуулан ажиллаж байна