• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

Гэрч хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс мэдээлж байна

2019-05-13
Гэрч хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс мэдээлж байна

Цагдаагийн ерөнхий газрын Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс  Цагдаагийн албаны тухай, Гэрч хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд заасны дагуу гэрч, хохирогчийг хамгаалах чиг үүргийг улсын хэмжээнд мэргэжил арга зүйгээр ханган ажилладаг.

Хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу 2019 оны 05 дугаар сарын 01 ний өдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 68 аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээний хүрээнд 69 гэрч, хохирогч, иргэний аюулгүй байдлыг ханган ажилласан байна.