• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

“БАЙГУУЛЛАГЫН PR БА ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА” СЭДЭВТ СУРГАЛТ БОЛЛОО

2018-04-07
“БАЙГУУЛЛАГЫН PR БА ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА” СЭДЭВТ СУРГАЛТ БОЛЛОО

Цагдаагийн байгууллагын удирдах ажилтнуудын удирдлагын манлайлал, ур чадварыг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх зорилготой “Байгууллагын PR ба хэвлэл мэдээллийн байгууллагын хамтын ажиллагаа” сэдэвт сургалт Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төвд боллоо.

Алба хаагчид танхимын болон дадлагын сургалтад хамрагдаж шинэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, хүний эрхийн зарим асуудал болон байгууллагын удирдлагын менежмент, удирдлагын манлайлал, хэвлэл, мэдээллийн байгууллагатай хамтран ажиллах мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлсэн юм.