• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

Жолоодох эрхийн үнэмлэх үрэгдүүлсэн, нөхөн авах бол

2018-01-31
Жолоодох эрхийн үнэмлэх үрэгдүүлсэн, нөхөн авах бол

ҮНЭМЛЭХ ҮРЭГДҮҮЛЖ ШИНЭЭР ХЭВЛҮҮЛЭН АВАХ БОЛ

Жолоочийн үнэмлэх үрэгдүүлсэн бол дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.
1.Иргэний үнэмлэхийн хуулбар эсхүл иргэний үнэмлэхийн лавлагаа.
2.Эрүүл мэндийн тодорхойлолт /цусны бүлэг тогтоолгосон./ 
3.Жолооны үнэмлэхний мөнгө 12500 төгрөг тушаасан баримт. /Дансны дугаар: 100900012520, Хүлээн авагч банк - Төрийн сан, Хүлээн авагч байгууллага - ЦЕГ-ын ЦЕГ-ын жолооны үнэмлэх орлого/

Жолоодох эрхийн үнэмлэх үрэгдүүлсэн тохиолдолд ажлын 3 хоногийн дотор хэвлэж олгоно.

Мэдээллийг 2018-01-31 өдөр шинэчилсэн

.