• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

2017-05-10
СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Цагдаагийн ерөнхий газрын Хяналт, шалгалт, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсээс байгууллагын хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх, удирдах мэдлэг, ур чадвар эзэмшихээс гадна байгууллагын аудит боловсруулах мэдлэг, чадвар эзэмшүүлэх зорилго бүхий “Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудит, эрсдэлийн удирдлага” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулав.

Сургалтыг Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Монголын дотоод аудиторуудын холбоо, Голомт банктай хамтран төв, нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн газар, хэлтсийн 50 удирдах ажилтан хамрагдлаа