• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН АЛБА ХААГЧИД ТУРШЛАГА СУДАЛЛАА

2017-03-24
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН АЛБА ХААГЧИД ТУРШЛАГА СУДАЛЛАА

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН АЛБА ХААГЧИД ТУРШЛАГА СУДАЛЛАА

Өвөрхангай аймаг дахь Цагдаагийн газрын алба хаагчид Цагдаагийн ерөнхий газрын Хэвлэл, мэдээллийн төвийн үйл ажиллагаатай танилцаж, туршлага судаллаа.

Тус цагдаагийн газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Б.Нямдаагаар ахлуулсан бүрэлдэхүүн хоёр өдөр Хэвлэл, мэдээллийн төвийн үйл өдөр тутмын үйл ажиллагаа, мэдээ, мэдээлэл боловсруулах, олон нийттэй харилцах, мэдээлэл өгөх үе шат, ажиллагаатай танилцан, гэрэл зураг авах арга техникт суралцав.

Энэ талаар Олон нийттэй харилцах ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад Б.Туяацэцэг “Туршлага судлах ажлын хүрээнд багийн хамт олон “Хэвлэл мэдээллийн байгууллага”-тай хэрхэн хамтарч мэдээллийг өгөх талаар туршлагаасаа болон мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг зав гарган өгсөнд баяртай байна. Эрх зүйч мэргэжилтэй бидний хувьд аливаа мэдээ, мэдээллийг иргэдэд хүргэхдээ мэргэжлийн түвшинд мэдээллээ бэлтгэх боломжгүй гэх мэт алдаа дутагдал байгааг мэдлээ. Мэдээллийн утга найруулга ямар байх, тухайн мэдээлэл өгч байгаа албан тушаалтан юунд анхаарах талаар болон үйл ажиллагааны фото зургийг хэрхэн авах тухай үнэтэй зөвлөгөө авсан. Мөн хэвлэл мэдээллийн төвийн мэргэжилтнээс өгөгдсөн кейс дээр багаараа ажиллаж, хянуулан алдаа, дутагдал дээрээ ажилласан нь үр дүнтэй ажил болсон гэдгийг илэрхийлмээр байна” гэж ярилаа.

Туршлага судалсан бүрэлдэхүүнд тус цагдаагийн газрын Олон нийттэй харилцах ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад Б.Туяацэцэг, Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх байцаагч, цагдаагийн ахмад Г.Уранбат, эрүүгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч О.Аззаяа, мөрдөн байцаагч, цагдаагийн дэслэгч Б.Цогтбаяр, хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Л.Буяндэлгэр нар багтсан юм.