• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

ЦЕГ-ЫН ГЭРЭЭТ АЛБАНЫ 12-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ,ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛААС БУСАД 5 САЯААС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

2016-01-05