• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

Үнийн санал авах тухай

2015-12-16

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ ТУХАЙ

 

         Цагдаагийн ерөнхий газар эрх бүхий байгууллагаас Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн   2 дугаар хэлтэс, Төв аймаг дах цагдаагийн газарт Канадын сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих уулзалт, байцаалтын өрөөний засвар тохижилтын ажлыг нийт 26,900,000 төгрөгт багтаан хийж гүйцэтгэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

         Үнийн саналын хамт Байгууллагын Тусгай зөвшөөрлийн хуулбар, ижил төстэй ажил гүйцэтгэж байсан туршлага зэргийг ирүүлнэ.

         Үнийн саналыг 2015 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 10.00 цагаас өмнө доорх хаягаар ирүүлнэ үү.

 

   Цагдаагийн ерөнхий газрын

   Санхүү хангамжийн газар

   Өрөөний дугаар 604 тоот

   Утасны дугаар  70118664