• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХУУЛИЙН ХЭЛТСЭЭС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

2015-09-03

Монгол Улсын Их Хурлаас 2015 оны 8 дугаар сарын 7-ны өдөр Галт зэвсгийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийг баталж, Төрийн мэдээлэл сэтгүүлийн 8 дугаар сарын 21-ний өдрийн 31 /892/ дүгээрт нийтэлснээр 9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс мөрдөн эхэлж байна.

Галт зэвсгийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.6-д заасан иргэний болон харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг, сум, дагалдах хэрэгсэл, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийг импортлох, нийтэд худалдах хуулийн этгээдийн хөтлөх галт зэвсэг, сумны дэлгэрэнгүй бүртгэлийн загвар, 20 дугаар зүйлийн 20.6-д заасан галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийг улсын хилээр нэвтрүүлэх зөвшөөрлийн хуудасны загварыг Цагдаагийн төв байгууллагын дарга батлахаар заасан тул төслийг боловсруулан иргэд та бүгдээс  санал авахаар нийтэллээ.

Зааврын төсөлтэй танилцаж, саналаа өгнө үү.

 

 

 

 

 

 

 

БҮРТГЭЛ ХӨТӨЛСӨН БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР....................................

/СУМНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ БҮРТГЭЛ/

 

 

 

ТӨРӨЛ

ҮЗҮҮЛЭЛТ

1

 

Сумны марк, калибр

 

 

2

 

Сумны урт /мм/

 

 

 

3

 

 

Зориулалт

 

 

4

 

Хонгионы материал, өнгө

 

 

5

 

Малгай хэсэг дэх тэмдэглэгээ

 

 

6

 

Үйлдвэрлэсэн улс

 

 

7

 

Тоо ширхэг

 

 

8

Худалдаж авсан иргэний овог, нэр, регистр, нас, хүйс, боловсрол

 

9

 

Худалдаж авсан иргэний оршин суух хаяг, иргэний үнэмлэхний хуулбар

 

10

Худалдаж авсан иргэний ажлын газар, албан тушаал, холбоо барих утасны дугаар

 

11

Бүртгэл хөтөлсөн ажилтаны албан тушаал, нэр, байгууллагын хаяг, холбоо барих утасны дугаар

 

 

 

 

 

 

БҮРТГЭЛ ХӨТӨЛСӨН:                                                                 /гарын үсэг/

 

 

 

 

 

 

 

 

БҮРТГЭЛ ХӨТӨЛСӨН БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР....................................

БҮРТГЭЛ ХӨТӨЛСӨН БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР....................................

 

/ГАЛТ ЗЭВСГИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ БҮРТГЭЛ/

 

 

 

ТӨРӨЛ

ҮЗҮҮЛЭЛТ

1

 

Галт зэвсгийн марк

 

 

2

 

Гол төмрийн дугаар

 

 

3

 

Замаг, замагны рам, дугаар

 

 

4

 

Зориулалт

 

 

 

5

 

Үйлдвэрлэсэн улс

 

 

6

 

Үйлдвэрлэсэн байгууллагын нэр

 

7

 

Үйлдвэрлэсэн он

 

 

8

Худалдаж авсан иргэний овог, нэр, регистр, нас, хүйс, боловсрол

 

9

Худалдаж авсан иргэний оршин суух хаяг, иргэний үнэмлэхний хуулбар

 

10

Худалдаж авсан иргэний ажлын газар, албан тушаал, холбоо барих утасны дугаар

 

11

Бүртгэл хөтөлсөн ажилтаны албан тушаал, нэр, байгууллагын хаяг, холбоо барих утасны дугаар

 

 

 

 

 

 

БҮРТГЭЛ ХӨТӨЛСӨН:                                           /гарын үсэг/

 

ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС